4.- Fem un herbari
Lloc:  Aula de l'escola i entorn natural proper a l'escola

L’objectiu principal del taller és una introducció sensitiva a la botànica.

Metodologia

El alumnes reben informació teòrico–pràctica de les plantes que s’estudien i elaboraran un herbari i una fitxa amb les plantes recol·lectades i estudiades.

Excursió per recol·lectar plantes.

El taller consta d’una segona part a realitzar a l’escola quan les flors són ja seques. Uns 30 dies més tard, per tal de confeccionar l’herbari.

Aquest treball es pot fer sota la direcció del/de la mestra de l’escola o sota la nostra direcció durant una tarda.

TALLER PER A CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

DURADA DEL TALLER: UN MATÍ

Cada nen ha de portar un llístin vell de telèfons o un llibre gruixut.