7.- Les dones d'aigua
Lloc:  Aula de l'escola i entorn natural proper a l'escola

 

L’objectiu principal del taller és una introducció sensitiva a les plantes de ribera mitjançant les llegendes de les dones d’aigua

 

Metodologia
A través d’una projecció petit documental dels llocs de Catalunya on segons el llegendari, apareixen les dones d’aigua, es coneixeran les llegendes de les dones d’aigua.
Cada nen farà un mocador de dona d’aigua amb plantes premsades.

TALLER PER A CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

DURADA DEL TALLER: UN MATÍ