L'ESCOLA DE LES FLORS

L’Escola de les flors se situa dins la línia de les “activitats d’educació ambiental i natura” descrita per Sauvé (1996) quan parla de les diferents accepcions que té el terme educació ambiental.

A l’Escola de les flors defensem que: “Per respectar el medi natural primer de tot cal conèixer-lo. Un cop es coneix possiblement s’arriba a estimar. El que s’estima s’acostuma a respectar i a cuidar.”

L’Escola de les flors neix per acostar el món vegetal als infants i adults interessats en aquests temes. Aquests coneixements, durant segles i segles, es transmetien de forma oral dins l’ambient familiar. Quan la població s’allunya de la natura, es perd la relació amb el món vegetal i es deixen de transmetre molts d’aquests valors i coneixements.

L’Escola de les flors ofereix activitats, que entre altres coses, pretenen recuperar de la manera més actual i imaginativa alguns d’aquests coneixements perquè aquesta part del nostre patrimoni cultural arreli en els nostres infants i no es perdi com tantes altres coses.

El que pretenem és que l’infant conegui i respecti el món vegetal establint una relació sensorial amb ell. Aquest treball implica als infants d’una manera global en activitats que estimulen el coneixement i la sensibilitat des d’una vessant emocional, científica i plàstica. D’aquesta manera és molt més fàcil que els alumnes estableixin lligams afectius amb l’entorn.

Paral·lelament els tallers que oferim, en implicar els nens/es des del conjunt de les seves capacitats i al realitzar-se per grups, pretenen un treball d’educació en valors mitjançant jocs i activitats que representen un bon espai on treballar l’acceptació de la diversitat, el diàleg, l’enriquiment mutu i la col·laboració, entre altres aspectes.