Dones d'aigua
Fotografies: Josep M. Oliveras i Puig

Les Dones d’aigua és una exposició que, d’una manera sensitiva, mostra al públic uns dels éssers mitològics més bells i poètics del nostre imaginari popular: les “dones d’aigua”, anomenades també goges, aloges, fades o encantades.

L’esperit femení de les aigües és present des de temps immemorials en les llegendes de moltes cultures, ja que tant la dona com l’aigua son creadores de vida. De la mateixa manera que l’aigua té la capacitat de fertilitzar, la seva força desbocada és irremeiablement destructora com la passió amorosa que posseeix intrínsecament la capacitat creativa i destructora alhora.

La major part de les llegendes sobre les dones d’aigua són històries d’amor plenes de bellesa, on les dones són les protagonistes i on s’expliquen activitats i actituds femenines essencials de la nostra cultura com la seducció, fer la bugada, teixir, el coneixement de les herbes medicinals, el gust pel cant i la dansa.... però, on també ens mostren dones poderoses que castiguen inapel·lablement a qui no compleix la seva paraula.